Kuukausittainen arkisto:maaliskuu 2019

Vuosikokous – 2019

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika: 20.3.2019 klo 18.00
Paikka: ABC Tikkula, Tikkulantie 2, 28120 Pori

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta
  edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä
  antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä tilivelvollisille.
 5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi
  vuodeksi.
 8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 10. Käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat.
  Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää.
  Hallitus