Kuukausittainen arkisto:maaliskuu 2018

Vuosikokous – 2018

Lännen Vinttikoirat ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS ke 21.3.2018 klo 18.00
Paikka: Porin ABC Tikkula, kokoushuone
Osoite: Tikkulantie 2, 28120 Pori

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
4. Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toiminta-ja rahoitussuunnitelma
6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi
8. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
10. Käsitellään jäsenten ja hallituksen esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää

Kahvitarjoilu
Tervetuloa!